13 juli 2018

André Postema (PvdA): “bestuurder die voor 90% goed functioneert”

Wanneer weten we nu of een bestuurder als bijvoorbeeld André Postema, voorzitter van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), goed functioneert? Helaas, dat kunnen we nooit weten, want als de zaken, waar hij (of zij) met zijn bestuur over gaat, goed gaan kan dat aan de bestuurder liggen, maar ook aan de mensen op de werkvloer. We kunnen echter wel zeker weten dat als er onder zijn leiding rampen voorkomen, hij geen goed bestuurder kan zijn. Daar hebben we op dit blog nu al veel voorbeelden van verzameld.
Zo hebben we Eric Staal besproken die oogluikend toeliet dat in zijn woningcoöperatie Vestia voor miljarden frauduleus gespeculeerd werd met derivaten. Peter Rehwinkel liet als burgemeester van Groningen een ‘feest’ in zijn provincie uit de hand lopen zonder in te grijpen, terwijl hij daar wel de bevoegdheid toe had. Jan de Quay ging bij de watersnoodramp van 1953 als commissaris van de koningin in Brabant rustig slapen, terwijl hij gewaarschuwd was dat er dorpen in zijn provincie onder water dreigden te lopen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was het te laat. Koos Janssen greep als bestuurder bij onderwijsgroep Amarantis onvoldoende in toen daar door megalomane managers investeringen in grond en gebouwen uit de hand dreigden te lopen. We hebben natuurlijk ook nog Loek Hermans die zoveel bestuursfuncties heeft dat er bij sommige instellingen waar hij meebestuurt wel eens wat fout gaat, zoals hij zelf beweerde. Dit doet dan weer erg denken aan wat een collega-bestuurder van André Postema in de krant vergoelijkend over Postema zegt: “In de berichtgeving over de crisis bij het VMBO Maastricht kom je niet tegen dat 90 procent van LVO goed functioneert.” Zoals bekend is er onder de verantwoordelijkheid van Postema gefraudeerd met diploma’s bij het VMBO. De LVO was al veel eerder van wantoestanden op de hoogte gebracht door ongeruste ouders, zoals de kranten meldden, maar Postema greep niet in. Toch is hij niet afgetreden als bestuursvoorzitter van de LVO, want naar eigen zeggen wil hij zijn verantwoordelijkheid nemen om “deze aangeslagen VMBO-afdeling in Maastricht weer in de haven te krijgen, alles in het belang van de getroffen leerlingen." Dat wil hij dan rijkelijk laat, want de haven is niet meer bereikbaar. Hij is vast een nazaat van Jan de  Quay, in ieder geval een slecht bestuurder. .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten