24 april 2018

Sylvester Eijffinger (TUS): hot shot over de EU is niet hot

Eijffinger is president van de Tilburg University Society (TUS), zoals wij eerder berichtten. De TUS organiseert bijeenkomsten gericht op het “verbinden van de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap”. In drie van die werelden ben ik actief geweest of ben ik nog steeds actief, maar helaas met mij wordt niet verbonden: ik ben nog nooit uitgenodigd bij de TUS. Ik berust echter bescheiden in mijn onbeduidendheid. Laatst was er weer een verbindende bijeenkomst, namelijk over Europese instituties, een thema waarover ik mijn studenten ook nog wel eens wat probeer te leren, zie bijvoorbeeld hier of hier.
Uiteraard was ik niet uitgenodigd, maar wel diverse hot shots, waaronder Laurens-Jan Binkhorst die ik toch vooral ken als iemand die zelf niet door had hoe inconsistent de Europese grondwet was, waarover wij Nederlandse burgers in 2005 per referendum mochten stemmen. Die grondwet werd terecht verworpen, maar Brinkhorst dacht dat “onderbuikgevoelens” daarvan de oorzaak waren. Enfin, Brinkhorst mocht niet speechen bij de TUS. Dat mocht Mr. P.H. Donner. Donner kennen we dan weer om heel andere redenen dan de Europese instituties, namelijk om zijn opportunisme, AOW-gedraai, het (weer) strafbaar willen maken van ‘godslastering’. Deze lijst is niet volledig, maar Europa staat niet op de lijst. Toch mocht hij bij de TUS over Europa komen speechen van president Eijffinger. Hier lezen wij zijn speech. Zeer welluidend allemaal wat er in zijn speech staat, zeker! Maar wat zegt hij nu eigenlijk over de Europese instituties? We moeten niet weer terug naar de “autonomie van de nationale staten”. We moeten echter ook niet naar een “federale opzet van de Unie”. Wat dan wel? Ergens er tussenin, kennelijk. Donner was dus eigenlijk de grondwet van 2005 aan het herkauwen. Niet erg smakelijk en zeker niet hot. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten