16 januari 2018

Michiel Bot (UvT): “Geert Wilders is een uitgesproken racist” III

Er bestaat onder deskundigen onenigheid over wat  Herbert Marcuse (1898-1979), 'cult-filosoof' van de jaren 60, met repressieve tolerantie bedoelde (zie hier of hier). Volgens Bot moeten we er onder verstaan dat het kapitalistische systeem kritiek neutraliseert (of inkapselt) zodat die kritiek uiteindelijk de status quo dient en niet de heersende machtsverhoudingen aan de kaak stelt. Dit lijkt meer op de populaire betekenis die het begrip heeft gekregen, dan wat Marcuse er mee bedoelde. Uitgaande van zijn eigen definitie vraagt Bot zichzelf vervolgens af of de kritiek van Wilders op de sluipende islamisering van onze maatschappij een voorbeeld van kritiek is die het bestaansrecht van de status quo aan de orde stelt. Doorbreekt Wilders de repressieve tolerantie omdat de politieke elite deze islamisering stilzwijgend gedoogt? Het antwoord van Bot is nee, want Wilders wil de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vergadering van moslims aantasten. Als Wilders zijn zin zou krijgen, wordt daarmee de mogelijkheid om culturele en religieuze verschillen in het openbaar domein uit te dragen verminderd. Conclusie: omdat Wilders de status quo aantast die Bot juist prima vindt (namelijk een status quo waarbij de invloed van de islam in het Westen, volgens Wilders onbeperkt, kan toenemen), past Wilders juist wel in het beeld van repressieve tolerantie. Wilders valt, volgens Bot, ook eigenlijk niet de status quo aan, maar bevestigt die slechts. De kritiek van Wilders richt zich tegen moslims, maar niet tegen de machthebbers en tast dus de bestaande machtsverhoudingen niet aan. Als je zo redeneert als Bot heb je altijd gelijk. Bot heeft zijn beeld van Wilders zo geschilderd dat de acties van Wilders precies passen in de theorie van de repressieve tolerantie. Daarmee bewijst Bot ongewild de stelling die Karel van het Reve bijna 50 jaar geleden al opwierp, namelijk dat de theorie van de repressieve tolerantie onweerlegbaar is. (verder lezen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten