04 december 2017

Vertrouwenspersoon Sjaak Kroon: zo werkt academische #metoo-terreur, VI

De terreurgroep Sjaak Kroon c.s. had al haar eisen dus bijna binnen: de hoofdredacteur van Univers had in haar reflectie op de column Verbon namens de redactie al mijn column veroordeeld (want die: “ontmoedigt het aanmelden van seksueel misbruik”) en ze wilde mijn weerwoord ook niet meer plaatsen. Hoe had Kroon c.s. dat allemaal voor elkaar gekregen? Misschien voelde Kroon c.s. de wind in de rug van het College van Bestuur van onze universiteit dat, zonder enige onderbouwing, publiekelijk mijn column “onnodig en kwetsend” had genoemd. In ieder geval wilden sommige ondertekenaars van de open brief geen bijdragen meer leveren aan Univers als hun eisen niet werden ingewilligd. Met bestuurlijke hulp van boven (al dan niet expliciet) en met chantage kreeg de #metoo-terreurgroep bijna alle concessies binnen. Wat stond mij anders te doen dan ook maar contact op te nemen met de redactieraad en mijn journalistieke recht op weerwoord opnieuw te claimen. Of dat geholpen heeft, weet ik niet, maar om 12:05 maandag 13 november, ontving ik het volgende bericht: “Harrie, je hebt recht op een weerwoord, vinden ook wij na lang overleg op de redactie deze morgen. We gaan plaatsen. Groet.” Het moet gezegd, het weerwoord werd snel geplaatst. De terreur van Sjaak Kroon c.s. was desondanks geslaagd, want het was ook direct mijn laatste bijdrage aan het universiteitsblad Univers. Deze redactie offert eigen medewerkers op als de nood aan de man komt. Ik zegde dus de medewerking op. Univers moest maar gewoon een onschuldig schoolkrantje blijven. (hier is het begin van deze academische #metoo discussie en het slot nadert)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten