05 december 2017

Redactie Univers: buigt voor academische #metoo-terreur, II

Het verhaal over een column van nog geen 500 woorden over #metoo op de academie en de storm die daarna ontstond is bijna ten einde. Over hoe er van alle kanten (geestelijk) op mij werd los geslagen en ook de redactie van het universiteitsblad Univers daar enthousiast aan meedeed. De redactie had mij zelf gevraagd columnist te worden bij Univers en ik had het uitdrukkelijk afgeraden om mij als columnist aan te nemen. De bestuurders van mijn universiteit zijn meestal niet zo blij met wat ik schrijf en hebben mij al eens eerder met “disciplinaire en rechtspositionele maatregelen” gedreigd, dit naar aanleiding van een stukje dat zelfs nog geen 300 woorden lang was. De redactie gaf mij toch een plek in hun kolommen en wij spraken af dat de redactie mijn stukken eerst zou lezen om een mogelijk al te provocerende toon er voor publicatie uit te kunnen filteren. Zo ging het ook bij de #nomoremetoo-column. Ik gaf het eerst te lezen en de redactie zag geen enkel bezwaar tegen publicatie. Toen de academische terreur van vertrouwenspersoon Kroon c.s., wellicht aangemoedigd door bestuurders van de universiteit, zijn kop opstak, nam de redactie binnen een werkdag afstand van mijn column en een week na publicatie bleek de redactie geschrokken van “de mogelijke schadelijke gevolgen van deze column”. Waarom bleef de redactie niet achter mij staan, maar boog ze voor terreur? Volgens de hoofdredacteur was iedereen op de redactie bang voor zijn baan geworden. Om die baan te redden, werd ik door het drek gehaald. Het doet mij denken aan het bekende gezegde uit de driestuiversopera van Bertolt Brecht: “eerst kom het vreten, dan de moraal”. Deze redactie heeft geen journalistiek geweten. (hier is het begin van deze academische #metoo discussie en het slot nadert)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten