23 november 2017

Prof. Sjaak Kroon (vp): zet aan tot #metoo-terreur, III

Nog even herhalen (begin hier als u de hele discussie wilt overdoen). Als reactie op mijn pleidooi tegen #metoo op de academie (zie hier of hier) was er binnen een werkdag (vrijdag 3 november) al een open brief opgesteld door Sjaak Kroon c.s. De hoofdredacteur van het onafhankelijke universiteitsblad Univers vond het niet in overeenstemming met het redactiebeleid om open brieven tegen columnisten van het blad te publiceren, maar vanaf maandag 6 november was er kennelijk een enorme druk op haar uitgeoefend om de open brief toch te publiceren op de website van het blad. Daar zal het College van Bestuur wellicht ook nog een rol in gespeeld hebben. Het CvB had mijn column “onnodig en kwetsend” genoemd. Waarom mijn column aan die kwalificaties voldeed, kon of wilde het CvB overigens niet beargumenteren. Op herhaalde verzoeken van mij om een toelichting kreeg ik tot twee maal toe het antwoord dat het CvB geen aanleiding zag om op mijn verzoek te reageren. Toen op vrijdag 10 november een student mij na een college vroeg of ik nog wel door een deur kon met mijn collega’s van de sociale faculteit, werd het tijd om de website van Univers te raadplegen. De open brief bleek al sinds donderdag 9 november op de website te staan, zonder dat mij dit was meegedeeld. Het voelde als een mes in mijn rug. Als de redactie zich niet aan haar eigen beginselen houdt, is dat nog tot daar aan toe, maar dat ze dan niet de gebruikelijke journalistieke beginselen van hoor en wederhoor in acht neemt, vond ik beneden peil. Ik belde de hoofdredacteur en eiste recht op een weerwoord. Ze weigerde, maar ze klonk als opgejaagd wild. Het leek er op dat ze van hogerhand was ge├»nstrueerd om mij de mond te snoeren. (hier is het begin van deze discussie; ga hier verder)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten