23 september 2017

Sophie in ’t Veld (D66): “De EU is allang een transferunie”

Deze week een interview in de krant met Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Over de EU. Interessante statements, zoals deze: “Er was helemaal geen eurocrisis. De munt is al die tijd stabiel gebleven. (…) De kracht van een munt zit in het bestuur. Kijk naar de dollar. Tussen de Amerikaanse staten bestaan enorme verschillen en de federale overheid en de centrale bank plegen enorme transfers van de rijke naar de arme staten om de economie op de been te helpen.” Helaas voor mevrouw In ’t Veld zitten er diverse denkfouten in deze quote. Ten eerste was/is de eurocrisis niet zo zeer een extern probleem, zoals zij suggereert, maar een intern probleem. De waarde van de euro is feitelijk te hoog voor de zwakkere Zuid Europese landen en te laag voor de sterkere Noord Europese landen. Ten tweede worden in de VS grote verschillen tussen staten niet opgevangen door transfers van de federale overheid, maar door mobiliteit van de Amerikaanse burgers. In Europa is de mobiliteit van Zuid naar Noord te laag, waardoor economische verschillen tussen lidstaten niet automatisch worden gecompenseerd. Dan kun je die verschillen alleen maar compenseren door transfers te geven: transfers van de rijke naar de arme landen. Zijn die transfers er al, zoals In ’t Veld zegt? Ja, maar die worden alleen gegeven na moeizame onderhandelingen. In een echte transferunie zouden die (bijna) automatisch worden gegeven. Die transfers zijn bovendien ook geen ‘overdrachten om niet’, zoals eigenlijk zou moeten, maar ‘leningen’. Er is de suggestie dat een land als Griekenland die leningen ooit terug zal betalen. We weten allemaal dat dit niet waar is. Die leningen zijn overdrachten, die we eigenlijk niet willen. De EU is dus geen transferunie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten