13 september 2017

Martin van Rijn (VWS): “fraudeer door in de zorg, nu het nog kan”

We waren nog wel bang dat we hem zouden gaan missen, maar Martin van Rijn is gewoon niet weg te slaan van het front. Nu heeft hij bij de beantwoording van vragen van Kamerlid Marijnissen alweer laten blijken dat ‘graaien in de zorg’ hem bepaald geen doorn in het oog is. Er zijn directeuren van meestal kleine zorginstellingen die van hun omzet, gefinancierd met belastinggeld, meer dan 5 ton per jaar naar hun eigen rekening overschrijven. Dit is dan meestal in de vorm van een winstuitkering, want het salaris van een zorgbestuurder is door de wetgever aan een maximum gebonden, maar de winstuitkering niet. Is dat laatste niet een beetje vreemd, mijnheer de staatssecretaris? “Nee hoor,” zegt de staatssecretaris van volksgezondheid, “Instellingen hebben een positief bedrijfsresultaat nodig met het oog op de continuïteit van hun dienstverlening en investeringen in bijvoorbeeld een betere kwaliteit van zorg.” Maar die winsten steken de bestuurders in eigen zak, hoe kan dat dan tot een betere kwaliteit van de zorg leiden? Ook daarop heeft de bewindsman een antwoord: “Daarnaast heeft de interne toezichthouder van de zorgaanbieder een belangrijke rol. Deze moet beoordelen of het uitkeren van dividend in het belang is van de continuïteit van de aanbieder en de zorgverlening aan patiënten/cliënten.” Kortom, als zorggeld verdwijnt in de zakken van de zorgbestuurders, dan moet u niet bij de staatssecretaris van volksgezondheid wezen. In feite zegt hij dat malafide zorgbestuurders nog wel een beetje mogen blijven frauderen, zolang hij, Martin van Rijn in functie is. Het is voor dit blog een groot verlies dat hij niet terugkeert als bewindsman, maar dat is het zeker ook voor die vele zorgbestuurders in het land die hun zakken aan het vullen zijn met zorggeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten