18 augustus 2017

Bas Jacobs (televisie-econoom): belasting is te hoog, nee te laag

Over Bas Jacobs meldden wij dat hij zo’n beetje met alle populaire economie-winden meewaait. Geen punt overigens, de economie is geen wetenschap waarmee je met zekerheid voorspellingen kan doen: lees dit maar eens. Je kunt dus zonder problemen van standpunt veranderen. Bas Jacobs verandert geregeld van standpunt. Het vervelende is echter dat hij zijn nieuwe standpunten verdedigt alsof hij er nooit anders over heeft gedacht en onwrikbare waarheden verkondigt. Zo vond hij in 2010, dus nog tijdens de financiële crisis, dat het (toenmalige) kabinet meer moest gaan bezuinigen, maar een paar jaar later moest het kabinet van hem juist meer uitgeven. Dit ging gepaard met een stijgende verering voor de Keynesiaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman en ik vermoed hier niet alleen correlatie, maar ook causaliteit. Ook schreef hij eens dat het toptarief van de inkomstenbelasting verlaagd zou moeten worden om de belastinginkomsten te vergroten. Die conclusie was gebaseerd op een nogal gekunsteld empirisch onderzoek (van hemzelf), waaruit naar mijn idee onmogelijk kon worden afgeleid dat de toptarieven te hoog waren (zie ook hier). Toen kwam de Piketty-hype onder economen. Belangrijkste stelling van Piketty was dat de vermogensongelijkheid en ook de inkomensongelijkheid in de 21e eeuw aan het toenemen is. Verhoging van tarieven in de inkomstenbelasting en, vooral, de vermogensbelasting zou dat tegen kunnen gaan (al was Piketty niet erg optimistisch dat het zou helpen). En kijk wat Bas Jacobs onlangs twitterde: dat Nederland de laagste belastingdruk op kapitaalinkomen van de hele EU heeft. Dat bedoelde hij ongetwijfeld niet als een compliment voor de Nederlandse belastingpolitiek. We moeten natuurlijk nog even wachten tot iedereen zijn CPB-onderzoekje over het toptarief in de inkomstenbelasting vergeten is, maar dan zal hij ongetwijfeld met verve gaan verkondigen dat het toptarief in de inkomstenbelasting verhoogd moet worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten