01 juni 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): stopt te laat met korten ouderen

Het is waar: over het sociale karakter van Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het huidige demissionaire kabinet Rutte hebben we ons vaak zorgen gemaakt. Wat heeft zij niet allemaal op haar geweten. Een onaangekondigde vervroegde afschaffing van de partnertoeslag in de AOW, waardoor een paar duizend gepensioneerden onverwacht hun inkomen met een paar honderd euro per maand lager zouden zien uitvallen. Na fel protest trok ze het voorstel in. Vervolgens kwam het voorstel om ouderen die bij hun kinderen intrekken te korten op hun AOW, de zogeheten mantelzorgboete. Vervolgens wreef ze nog flink wat zout in de electorale PvdA-wond door enthousiast mee te werken aan de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, een maatregel die vooral ‘zwakkere’ ouderen treft, namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting, geen of een beperkt aanvullend pensioen en een slechte positie op de arbeidsmarkt. En alsof het allemaal niet genoeg was, wilde ze vlak voor de verkiezingen ook nog wel een leugentje over de AOW-uitkering vertellen. Ze zei: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Ze wilde het niet, maar ze deed het toch. Dat alles leverde de PvdA weinig electoraal krediet, zoals de recente Kamerverkiezingen hebben laten zien. Maar kijk, de verkiezingen zijn geweest, Jetta Klijnsma kan haar politieke testament opmaken en daar komt de staatssecretaris toch nog met het idee om de mantelzorgboete niet door te laten gaan. Het is natuurlijk beter om ons Jetta Klijnsma later te herinneren als de bewindsvrouw die de mantelzorgboete van tafel heeft weten te krijgen, maar de timing is niet erg fijngevoelig nu alle PvdA-kalveren inmiddels zijn verdronken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten