30 mei 2017

Loek Winter (DDN BV): “geef mij de zorg voor demente bejaarden”

Loek Winter is mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN). Dat is een franchiseorganisatie achter kleinschalige woonvoorzieningen voor gehandicapten (de zogenaamde Thomashuizen) en demente bejaarden (de Herbergiers). DDN faciliteert dat zorgondernemers (vaak een echtpaar) een huis runnen met zorgbehoevenden waarbij de inkomsten grotendeels bestaan uit de zogenaamde persoonsgebonden budgetten (pgb’s) die de bewoners ontvangen. Een pgb is een geldbedrag dat iemand die zorg nodig heeft, kan ontvangen om daarmee zelf zorg in te kopen. Bij de Thomashuizen en de Herbergiers geven de bewoners hun pgb aan de echtparen die zo’n huis runnen. De bedoeling is dat ze daar zorg voor terug krijgen. Soms is dat zo, maar soms niet voor het volle bedrag. In een aantal gevallen is de zorg beneden de maat. Die pgb’s worden door de zorgondernemers namelijk ook gebruikt om de exploitatie van hun huis rond te krijgen. Ze moeten zelf, per slot van rekening, ook de huur betalen (aan DDN!) en er zelf ook van leven. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van een pgb: zij mogen aangewend worden voor zorg en in de kostprijs van de zorg moeten alle relevante kosten verwerkt zijn. Toch afficheren DDN (Loek Winter) zich als de oplossing van de problemen in de zorg voor demente bejaarden. De zorg voor deze groep staat ter discussie, vooral ook sinds het manifest van voetbaljournalist Hugo Borst. Dit manifest was er op gericht zo veel geld vrij te maken dat voor demente bejaarden een menswaardige verzorging is gegarandeerd. Maar, zo zegt DDN in een brief aan de Tweede Kamer, daar zorgen wij al jaren voor. Dus, laat u met een gerust hart de demente bejaarden aan ons over. Hugo Borst was trouwens ook enthousiast, aldus DDN. Wij ook? Nou, nee (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten