23 mei 2017

Loek Winter (DDN BV): “franchise zet ons zorgconcept in de markt”

Loek Winter is eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) Dat is een franchiseorganisatie achter kleinschalige woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten (de zogenaamde Thomashuizen) en demente bejaarden (de Herbergiers). DDN faciliteert dat zorgondernemers (vaak een echtpaar) een huis runnen met zorgbehoevenden. De zorgondernemers krijgen dan de zogeheten persoonsgebonden budgetten (pgb) van de bewoners tot hun beschikking, eventueel aangevuld met andere inkomsten van de bewoners (voor de ouderen zijn dat de aow en het pensioeninkomen en voor de gehandicapten gaat het meestal om de wajong-uitkeringen). De zorgondernemers betalen op hun beurt aan DDN voor de huur van hun pand zo’n 100.000 euro en een franchise-fee van 25.000 euro. Dat zijn forse bedragen, maar de zorgondernemers zijn overigens zelfstandig. Die komen er wel uit volgens DDN (Winter), want zelfstandigheid “creëert een grotere toewijding en betrokkenheid van de ‘uitdragers’ van je concept, wat zich specifiek vertaalt in een persoonlijke aanpak en het bieden van zorg op maat.” Of de zorgondernemers allemaal zorg op maat bieden, zullen we nog wel eens zien. DDN, en dus Loek Winter als eigenaar, wordt in ieder geval van deze constructie niet slechter. De jaarrekening van DDN laat voor 2016 een netto bedrijfsresultaat van ruim 730.000 euro zien. Hoeveel daarvan naar de eigenaren (en dus Loek Winter) gaat, wordt uit het jaarverslag niet duidelijk. Het vermeldt slechts dat de “de resterende winst uitsluitend toe [komt] aan houders van gewone aandelen”. Winter heeft een deel van de aandelen in bezit (vanaf 1 januari 2019 is hij 100% eigenaar van DDN B.V.). Naast een deel van de winst heeft hij ook nog recht op een bezoldiging. Voor de bestuurders van DDN was in 2016 circa €254.130 beschikbaar. Niet vermeld wordt wie die bestuurders zijn, maar Winter is er ongetwijfeld één van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten