26 april 2017

Jelle Brandt Corstius: draait Chriet Titulaer (1943-2017) door

Kijkt er nog iemand naar DWDD, naar steeds weer diezelfde types die dezelfde soort meningen ventileren en dezelfde soort grapjes maken? Kennelijk wel, want de manier waarop DWDD aandacht besteedde aan de dood van Chriet Titulaer heeft tot een storm van verontwaardiging geleid op sociale media. Dus heb ik, direct toen die storm op nu.nl voorbij trok, naar het desbetreffende fragment gekeken. Daar zat Jelle Brandt Corstius (JBC), die wij voornamelijk kennen als aanstichter van een stalking campagne tegen een voormalig bankier. JBC zat daar tot verrassing van master Matthijs van Nieuwkerk zelf, alsof deze laatste er niet zo blij mee was dat JBC was aangeschoven. En inderdaad, het was een schoolvoorbeeld van verkeerde casting. JBC had een obscure biografie van Titulaer meegenomen en las daar lukraak een aantal triviale passages uit voor, waarbij hij het Limburgse accent van Titulaer probeerde na te doen. Het studiopubliek vond het erg vermakelijk, maar het televisiepubliek kennelijk niet. JBC verklaarde later dat hij helemaal niet de bedoeling had gehad Titulaer belachelijk te maken. Het was dan ook niet de schuld van JBC dat hij uit de bocht vloog; het zit kennelijk in hem. Het was de schuld van DWDD zelf. Het ontbrak aan regie. JBC had daar niet moeten zitten; hij was niet gekwalificeerd om iets te zeggen over de verdiensten van Titulaer. Toen hij er eenmaal zat, had hem niet de gelegenheid moeten worden geboden om volstrekt niet relevante passages uit een volstrekt niet relevant werk voor te dragen met een volstrekt niet relevant accent. Het is symptomatisch voor de kwaliteit van DWDD. Men wil geen risico nemen en daarom worden steeds maar dezelfde hoofden in beeld gezet. Daarmee draait DWDD vooral zichzelf door.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten