07 april 2017

Belle Derks (hoogleraar UU): “vrouwen moeten meedoen aan de rat-race naar de top”

Belle Derks is een fulltime werkende hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht (UU). Zij heeft in het land enige bekendheid verworven door een studie onder vrouwen in topposities. Als deze vrouwen in een organisatie werkten waar seksistische oordelen over vrouwen overheersten, gingen zij zich gedragen als mannen “om te laten zien dat ze competenter zijn dan andere vrouwen”. Dit noemt ze ‘queen-bee’ gedrag: deze ‘bijenkoninginnen’ zijn niet geneigd andere vrouwen bij zich in de buurt te dulden en zeker niet bereid andere vrouwen te helpen in hun carrière. Inderdaad, typisch mannelijk gedrag. Zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van menselijke queen-bees, was ik een paar jaar geleden al eens een queen-bee tegen gekomen, namelijk Edith Hooge. Zij beweerde dat vrouwen die in deeltijd in het onderwijs werken geen goede docent kunnen zijn. Het bewijs voor die stelling ontbrak. Uit een interview met De Volkskrant vernemen wij wat Belle Derks van in deeltijd werkende vrouwen vindt. Zij zegt: “het klopt dat fulltime of parttime werken een goede graadmeter is van een carrière, maar je zou moeten kijken naar de redenen waarom mensen het doen.” Begrijpen wij dit? Nou nee, zij zegt hier toch eenvoudigweg dat je in deeltijd geen carrière kunt maken, maar vrouwen kiezen er wel vaak voor, want: “het is in de huidige maatschappij een gemakkelijker manier van leven. Niemand stelt vragen: waarom doe je het zo, want de norm voor vrouwen is anders dan die voor mannen.” Kortom, vooral vrouwen werken in deeltijd (en hebben een makkelijk leven) en maken geen carrière. Ik interpreteer dit zo dat vrouwen die aan de top willen komen, van Belle Derks uiteindelijk gewoon met de mannen mee moeten doen aan de rat race naar de top.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten