13 maart 2017

Jessias Klaver (hemelbestormer): AOW alleen voor de elite

Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, wordt door sommigen als een nieuwe Messias gezien. Hij denkt dat hij heel links en sociaal is, maar een plan om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar vindt hij “volstrekt idioot”. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. Sommigen van hen zijn nu 20-ers en overwegen wellicht op de Jessias te stemmen. Niet doen, zou ik zeggen; over 40 jaar blijkt dat de AOW achter de horizon van je leven is verdwenen. Dankzij de Jessias. Maar GroenLinks wil toch dat de verhoging van de AOW-leeftijd eerlijk gebeurt? Ja zeker, dit zegt een andere GL-er: “mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, [moeten] wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan”. De onduidelijkheid druipt van deze quote af. Hoe jong moet je met werken begonnen zijn om toch eerder AOW te krijgen; krijg je dan een volledige AOW, of een AOW waarbij je toch nog in de bijstand terecht komt; krijg je de vervroegde AOW alleen als je in een fysiek zwaar beroep terecht komt; wat betekent “dat je de mogelijkheid moet krijgen”, moet iemand daar toestemming voor geven, kan die persoon (misschien de Jessias zelve) dat ook weigeren? Kortom, dit programmapunt is zo opgeschreven dat de Jessias tot niets verplicht is. Waarom is hij trouwens zo tegen verlaging van de AOW-leeftijd? Dat kan om geen andere reden zijn (want het is best wel betaalbaar, zie hier) dan dat hij vindt dat alleen de langlevende welvoorziene elite van de AOW moet kunnen profiteren. Voor deze elite wordt de AOW ook nog eens fors verhoogd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten