13 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat II?

Wij vinden het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, failliet, maar Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, meent toch dat Trump met zijn inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit SyriĆ« “overduidelijk” internationale-rechtsregels overtreedt. Zijn inreisverbod “gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag.” Dat verdrag is het verdrag van Geneve uit 1954 dat handelt over vluchtelingen. Vluchtelingen zijn volgens dit verdrag mensen die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” hun land zijn ontvlucht. De Syrische vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omdat ze gevaar lopen door oorlog, niet door vervolging. Mensen die vervolgd werden in hun eigen land konden vrij vaak een goed heenkomen vinden in Nederland. Portugese Joden of Engelse Pilgrims zijn daar voorbeelden van. In de huidige tijd denken we aan iemand als Afshin Ellian die door zijn overtuiging zijn leven niet zeker was en in Nederland politiek asiel kreeg. Dit is de categorie mensen waar het verdrag van Geneve op doelt. Oorlogsvluchtelingen is een hele andere categorie. Op heel veel plaatsen in de wereld is er oorlog. Als wij alle mensen die er door getroffen worden, in de EU op zouden moeten nemen, gaan we dat niet schaffen, ondanks Frau Merkel’s bewering van het tegendeel. Bovendien, omdat deze oorlogsvluchtelingen vaak komen uit gebieden waar het moslimfundamentalisme hoogtij viert, gaan wij dan mensen toelaten die juist niet iedereen van willekeurig welk “ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” wensen te accepteren. Door iedereen uit oorlogsgebieden in de EU toe te laten, wordt de tolerantie voor mensen met een andere geaardheid, ras, etc. allengs minder. Wij schieten dan in onze eigen voeten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten