03 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat?

Je moet wel heel naïef zijn om nog enig vertrouwen in het internationale recht te hebben. Neem de voortwoekerende burgeroorlog in Syrië, waar de VN niet kon ingrijpen door een veto van Rusland en China. Toen de VS onder Obama overwoog op eigen gelegenheid in te grijpen, verwees Poetin cynisch naar het internationaal recht dat immers het monopolie van geweld in internationale conflictsituatie aan de VN heeft toegewezen. Dat weerhield Rusland er uiteraard niet van om later alsnog zelf wel in te grijpen in het Syrische conflict. De ridderlijke verdedigers van het internationale recht bleven muisstil. Wereldleiders misbruiken al decennia het internationale recht via hun opportunistische machtspolitiek in de VN. Het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, is failliet. Maar kijk, The Donald vaardigt een decreet uit met een inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië en opeens worden de beoefenaren van het internationale recht in Nederland wakker. Zo schreef mijn krant (alleen voor abonnees): “Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, kent 'geen vergelijkbare, recente precedenten' en vindt de strijdigheid met het internationaal recht overduidelijk: 'Het gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag'.” Ik ben natuurlijk maar een amateur in het internationaal recht en beroep me op geschriften voor dummies om iets te weten te komen over het verdrag van Geneve dat handelt over vluchtelingen. Hier staat bijvoorbeeld dat artikel 1 van dat verdrag een vluchteling definieert als een persoon die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging buiten zijn natiestaat verblijft.” Dit lijkt mij een treffende definitie, maar oorlogsvluchtelingen uit Syrië, zoals die de afgelopen jaren met miljoenen hun land zijn ontvlucht, voldoen niet aan die definitie (wordt misschien wel vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten