21 februari 2017

Donald Trump (president VS): Hoe hij een goed idee verkwanselde

Het enige goede idee dat president Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne naar voren bracht, heeft hij op een primitieve en onwettige manier proberen in te voeren. Het gaat natuurlijk om de ideologische test voor potentiële immigranten die hij in een toespraak had voorgesteld. Trump stelde voor geen moslims meer toe te laten in de VS die de cultuur van tolerantie en pluralisme van het Westen niet willen accepteren. Prima idee, dit is een voorstel voor selectieve immigratie en dat is uiteraard niets nieuws. De VS (maar ook Canada, helaas niet of nauwelijks de EU) had altijd al voorwaarden waaronder je het land mocht binnen komen. Je moest een baan hebben, een goede opleiding, of voldoende vermogen. Ras, geloof of geaardheid hoorden niet bij die selectiecriteria. Je kunt dus niet alle moslims weigeren en zeker niet alle moslims uit sommige landen (Irak, Syrië, enz) wel de toegang weigeren, maar alle moslims uit sommige andere landen (Saoedi-Arabië, Pakistan, bijv) zonder meer toelaten. Het gaat om sommige moslims uit alle moslimlanden. Het gaat om fundamentalisten en terroristen die we geen vrijkaart voor misdaad en/of onderdrukking in het Westen willen geven. Dat kunnen er even goed wel heel veel zijn, maar je zult ze er uit moeten zeven. Zo’n ideologische zeeftest moet te bedenken zijn, dachten wij zo, maar helaas wilde Trump daar kennelijk geen moeite voor doen. Hij gebruikte liever een botte bijl die op willekeurige wijze, in plaats van op een selectieve wijze, mensen de toegang tot de VS verbood. Voer voor juristen, zeker in de VS, waar de juristendichtheid waarschijnlijk het hoogste van de wereld is. Rechters staken een stokje voor deze ‘executive order’ van de president. Helaas, zo werd een goed idee verkwanseld. Politiek correct Europa was zeer in haar/zijn nopjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten