29 januari 2017

Bernadette de Wit: “Deporteer beroepsmoslims”

We hebben al diverse malen gesproken over de bevindingen van hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier). Van de moslims in West Europa denkt de overgrote meerderheid dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West Europa gelden. De meeste moslims in West Europa (en dus Nederland) wensen de liberale normen en waarden van dit land niet over te nemen. Dit suggereert dat zodra de meerderheid van de Nederlanders de fundamentalistische islam aanhangt, de ‘wetten’ van de Koran leidend worden. Nederland wordt als Saoedie-Arabië, waar vrouwen niet aan het openbare leven mogen deelnemen, laat staan dat ze een café in zouden mogen. Zo ver is het nog lang niet. Er zijn maar honderdvijftig vrouwen in een nikab in Nederland, zoals Nasdrin Dchar onlangs smalend opmerkte. Waar maken we ons bang over? Welnu, wij maken ons bang dat die honderdvijftig vrouwen het begin is van een zich hardnekkig uitbreidende vlek waarbij langzaam maar zeker onze seculiere rechtsstaat wordt afgebroken, waarbij wij onze liberale levenshouding en tolerantie op moeten geven. In Frankrijk is het al zover dat in de ‘banlieues’ vrouwen geweigerd worden in sommige café’s. In Nederland hebben we ook no-go areas waar je als vrouw, homo of herkenbare Jood beter niet kunt zijn. Wat doen ‘we’ daar tegen? Bernadette de Wit had daar een simpele mening over. Begin met de beroepsmoslims uit te zetten, zegt zij, dan gaan de andere moslims hun geloof thuis belijden en is het probleem opgelost. Die ‘oplossing’ leidde tot een “storm in een glas water” waarmee zelfs onze vice-premier Asscher en de Amsterdamse gemeenteraad zich bemoeiden. Hadden zij een oplossing? Welnee, ze zagen niet eens het probleem, zie hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten