01 december 2016

Toine Heijmans (Volkskrant): gemeenten schenden het medisch beroepsgeheim. Of toch niet?

In De Volkskrant lees ik bijna altijd de startcolumn van Opinie & Debat. Die column is een mengeling van opinie en feitelijkheden. Dat gaat soms mis, zoals op 29 november jl. in de column psychiaters maken er het beste van door Toine Heijmans. Het ging over jeugdpsychiaters die worden omschreven als professionals die er het beste van proberen te maken, hoewel ze, volgens Heijmans, min of meer plat gewalst worden door gemeenten die het sinds 2015 (deels) voor het zeggen hebben in de jeugdzorg. Wij zagen eerder dat een belangrijke reden voor die zogenaamde decentralisatie was dat de psychiaters zelf nogal veel kinderen het medische circuit introkken, ook als dat niet nodig was. Dus, zo werd in de Kamer besloten, doet voortaan de gemeente de diagnose. Dat zijn de beroemde keukentafelgesprekken geworden waarbij de gemeente er achter probeert te komen hoe ernstig de problemen van kinderen (of gezinnen) zijn. Soms is daar een deskundige, bijvoorbeeld een jeugdpsychiater, bij betrokken. Toine Heijmans schrijft echter (zie plaatje) dat “een ambtenaar uit een wijkteam aanwezig is bij het eerste gesprek tussen dokter en patiënt – het medisch beroepsgeheim en de privacy maar even afgeschaft.” Hier heeft de opinie de feitelijkheid al te zeer beneveld. Ten eerste heeft dus de gemeente, niet de psychiater het eerste gesprek. Ten tweede is het gesprek niet met een patiënt, maar met een cliënt. Het is juist zaak vast te stellen of er sprake is van een ‘patiënt’. Ten derde kan er dus geen aantasting van het medisch beroepsgeheim zijn, want het gesprek is geen onderdeel van een behandeling. Een schending van het beroepsgeheim (door gemeenten!!) is nogal een zware beschuldiging. Maar in de internetversie is die beschuldiging opeens verdwenen. De andere feitelijke onjuistheden staan er nog steeds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten