21 december 2016

Sunny Bergman (wit): witten moeten fundamentalistische moslims worden

Het valt moeilijk te ontkennen dat de blanken in het westen eeuwenlang technisch superieur waren tegenover vele andere groepen in de wereld, zoals met name de zwarten in Afrika. We zagen dat dat niet kwam omdat het blanke ras superieur was of is, maar dat het eerder een kwestie van geografie was. Toevallig woonden blanken op een plek die makkelijk bereikbaar was voor vernieuwingen. We weten dat geen enkel ras minderwaardig is ten opzichte van andere rassen. Maar toch denkt documentairemaakster Sunny Bergman dat blanken (‘witten’ in haar terminologie) bewust of onbewust menen dat zij superieur zijn. Blanken denken, volgens Bergman, dat die anderen de achterstand eenvoudig kunnen inhalen door te integreren in de ‘witte’ samenleving. Maar het is juist andersom, zegt Bergman in haar documentaire: blanke mensen moeten integreren. Haar blanke respondenten reageren lacherig op die uitspraak. Maar laten we het serieus nemen en aannemen dat het niet de minderheden zijn die moeten integreren met de autochtone blanke bevolking, maar dat het omgekeerd is. Met welke groep moeten de blanken dan integreren? Dan toch zeker de grootste minderheidsgroep in Nederland, namelijk de moslims. Laten we ons proberen te verdiepen in hun normen en waarden. Er is vrij recent nog onderzoek gedaan naar die opvattingen door hoogleraar sociologie Ruud Koopmans en hier vinden we zijn bevindingen. Van de moslims in West Europa denkt 75% dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en 65% denkt dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten die in West Europa gelden. Met andere woorden als de blanken, op last van mevrouw Bergman, moeten integreren met de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland, zullen zij zich eerst moeten bekeren tot de fundamentalistische islam. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten