23 december 2016

Sunny Bergman (wit): laat de ‘echte zwarten’ weg

In haar veel besproken documentaire confronteert Sunny Bergman blanken (‘witten’) en donker gekleurde mensen met elkaar. De blanken zijn verrast als de donkeren zeggen dat ze minder kansen krijgen dan blanken, dat ze minder bescherming krijgen van de politie, enz.. De donkeren klagen ook nog over de kwalijke rol van ‘blanke’ bedrijven in de wereld (Shell in Nigeria kwam voorbij). Waren de klachten overtuigend? Mwah. De donkeren leken vooral uit artistieke en intellectuele kringen te komen (de blanken trouwens ook), spraken goed Nederlands (een gekleurde vrouw in de docu vond het al een belediging als dat werd opgemerkt). Natuurlijk, ze hadden last van etnisch profileren (ik zou zeggen, wees er blij mee; als ik als oudere witte man het voetbalstadion binnen kom, kijkt er niemand van de beveiliging in het plastic zakje met warme wanten dat ik bij me heb. Ik heb liever dat het plastic zakje wel wordt gecontroleerd: straks komt er een verbitterde oude man met een zelf gemaakte vuurwerkbom naar binnen), maar kansloos, crimineel of niet-geïntegreerd leken ze me niet, eerder succesnummers. De ‘echte zwarten’ leken te ontbreken. Wie zijn dat dan? Wie anders dan de mensen van de grootste minderheidsgroep in Nederland, namelijk de moslims. Weliswaar was Tofik Dibi onder de aanwezigen, maar ik heb zo’n vermoeden dat hij door zijn eigen Marokkaanse bevolkingsgroep wordt uitgekotst. De andere Marokkaanse moslims worden, zoal bekend, door veel Nederlanders uitgekotst. Het zou interessant zijn geweest als de fundamentalistische moslims (dat zijn wat mij betreft de ‘echte zwarten’) met de donkeren zouden zijn geconfronteerd door mevrouw Bergman. Dat gebeurde natuurlijk niet, want als zo’n confrontatie op een clash zou uitlopen (hetgeen mij waarschijnlijk lijkt), zou dat nogal in strijd zijn met het wereldbeeld van Bergman. Alleen de witten hebben het immers gedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten