20 december 2016

Sunny Bergman (wit is een kleur): boos op dode zeeheld

Guns, germs and steel’ van Jared Diamond is een van de betere boeken die ik ooit gelezen heb. Het kernidee van de schrijver is dat ‘het Westen’ technisch superieur en rijk is geworden ten opzichte van andere gebieden in de wereld (met name Afrika en Amerika), omdat vernieuwingen op agrarisch gebied die waren ontstaan in het meest vruchtbare gebied op aarde (het gebied rond de Eufraat en de Tygris) het Westen konden bereiken, maar bijvoorbeeld Afrika niet. Duizenden jaren geleden verspreidden vernieuwingen op landbouwgebied zich doordat relatief dicht bij elkaar wonende bevolkingsgroepen succesvolle methoden van elkaar gingen overnemen. Dit copieergedrag hield echter op bij natuurlijke barrières, zoals woestijnen en zeeën. Dus kon landbouwvernieuwing vanuit het Midden-Oosten oprukken naar het Westen en het Oosten, maar niet naar het Zuiden omdat de Sahara in de weg lag. Landbouwvernieuwingen leidden tot een beter leven en maakte tijd vrij om ook andere vernieuwingen uit te proberen (guns!!!). Zo namen wij in het Westen een voorsprong op Afrika en Amerika. Westerlingen zijn geen heersers geworden omdat zij slimmer waren dan Afrikanen of indianen, maar het was gewoon een kwestie van gunstige ligging van onze woonplaatsen. Dat wist Jared Diamond, maar de blanke westerse veroveraars, die vanaf de 15e eeuw de wereldzeeën afstruinden op zoek naar buit en primitieve volkeren tegen kwamen, dachten daar heel anders over. Zij dachten dat het blanke ras door God tot superieur ras was gemaakt en daarom gemachtigd was de minderwaardige zwarten in Afrika en de roodhuiden in Amerika te onderwerpen. Zo dacht ook onze zeeheld Michiel de Ruyter, maar documentairemaakster Sunny Bergman is nog steeds kwaad op onze zeeheld. 400 jaar na dato neemt zij hem kwalijk dat hij (1607-1676) Jared Diamond  (1937-) niet gelezen heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten