18 december 2016

Heleen Mees: deeltijdwerk = Marxisme = waarom Trump won

Heleen Mees vindt dat hoog opgeleide vrouwen zich voor 100 procent op hun carrière moeten storten. De meeste vrouwen echter willen alleen maar in deeltijd werken, om meer tijd voor de kinderen te hebben, en maken zich zo afhankelijk van hun partner. Dat zij (= Mees) zichzelf evengoed afhankelijk had gemaakt van een man, zullen we haar maar even vergeven. Die man was wel een van de betere economen van Nederland, maar dat kunnen we niet van Heleen Mees zelf zeggen. Ze blijkt haar mening dat deeltijdwerk ‘slecht’ is nog niet ingeruild te hebben voor een beter idee. In De Volkskrant tekende ze onlangs op dat deeltijdwerken ongeveer hetzelfde is als ‘verlicht Marxisme’. In het Marxisme werd immers de prikkel om te werken tot nul gereduceerd, zie China onder Mao. Pas toen in China boeren land in eigendom mochten hebben, werd de chronische ondervoeding die onder Mao had geheerst overwonnen, omdat mensen weer aan de slag gingen. Trump heeft bovendien gewonnen, zo voegde Mees nog een ingrediënt aan haar redeneersoep toe, omdat de witte arbeidersklasse niet meer zeker kan zijn van een baan. Als de VS betere sociale-zekerheidsregelingen zou hebben gehad, zou (aldus Mees) de overwinning van Trump alleen maar groter geweest zijn, want uitkeringen leiden tot ‘perspectiefloosheid’. Mees eindigt haar beschouwing met de ‘sweeping statement’: “Het antwoord op de crisis in het kapitalisme is dus niet een verlicht marxisme, maar een herverdeling van kapitaal naar arbeid op een manier die activeert en menselijk kapitaal stimuleert.” Tsja. Het beste wat we van deze beschouwing van mevrouw Mees kunnen zeggen is dat het razend knap is om zaken die niets met elkaar te maken hebben (deeltijdwerk, Marxisme, Trump, sociale zekerheid, herverdeling van kapitaal naar arbeid), in eenzelfde stuk samen te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten