20 oktober 2016

Emile Roemer (SP): Nu wij een zorgfonds, II

Veel woorden maakt het concept verkiezingsprogramma van de SP (Titel: “Nu wij”) niet vuil over de vraag waarom Nederland een nationaal zorgfonds nodig heeft. Het moet gewoon. Elders bekijk ik welke problemen zorgverzekeringen met zich meebrengen. Eén probleem is dat in een marktgerichte zorgverzekering de toegang tot de zorg voor de ‘slechte risico’s’ niet gegarandeerd is. Slechte risico’s zijn mensen die een grote kans op ziekte hebben en/of bij ziekte dure medische behandelingen nodig hebben. Voor verzekeraars zijn deze mensen geen aantrekkelijke klanten door de hoge (verwachte) ziektekosten die de verzekeraar aan artsen moet vergoeden. Hogere verwachte ziektekosten leiden tot hogere premies die een verzekeraar aan zijn klanten in rekening moet brengen. Hogere premies leiden dan weer tot een slechtere concurrentiepositie voor de verzekeraar en dus het verlies van klanten. Op een niet door de overheid gereguleerde markt zullen verzekeraars daarom proberen deze slechte risico’s te weren of hen hoge premies in rekening te brengen, zodat zij geen ‘verliesgevende’ klanten worden. In de VS hadden mensen met hoge verwachte ziektekosten vaak geen zorgverzekering. Tot Obamacare alles veranderde. Het nieuwe Amerikaanse zorgverzekeringsstelsel is geïnspireerd door het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel (zie hier), maar is veel ingewikkelder en de markt heeft er nog veel invloed (tel uw zegeningen, mijnheer Roemer). In Nederland kan het effect van risico-selectie, dat in een volledig private markt zou optreden, niet heel erg groot zijn. Het kan in ieder geval niet de reden zijn waarom Roemer en zijn partij zo graag een nationaal zorgfonds wil hebben. Zou hij dan willen dat te dure medische behandelingen niet langer worden vergoed? We zullen het zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten