18 september 2015

Robin Went: “Werk is leuk, dus de neoklassieke economie is fout”

Economiestudenten uit Maastricht willen minder neoklassieke economie in de academische economie-opleidingen, want studenten krijgen er een wereldvreemde kijk op de economie door. Er wordt hen immers voorgehouden dat individuen “alwetend en perfect rationeel” zijn. Robert Went, die misschien wel de meeste (en ook nog nuttige) literatuurverwijzingen ter wereld twittert (al is hij de enige die ik soms volg, maar dan ook juist om zijn verwijzingen), lijkt het daar mee eens te zijn en op zijn homepage geeft hij een voorbeeld waaruit zou blijken dat de neo-klassieke economie niet geschikt is om iets te weten te komen over de werkmotivatie van mensen. Hij heeft namelijk bij een neo-klassieke topeconoom gelezen dat mensen werken als iets onnuttigs, een disutility beschouwen. Het loon moet dan precies opwegen tegen “het onnut van een uur extra werken.” Anders stoppen we met werken. Robert vindt dit “een nogal eng en beperkt beeld van de werkelijkheid. Veel mensen werken ook voor sociale contacten, omdat ze iets nuttigs willen doen, of om andere redenen.” Zeker! Werken als disutility is een beperkte aanname, hoewel die aanname zeker voor een aantal mensen geldt. Die aanname maak je alleen maar om iets te kunnen zeggen over de werking van de arbeidsmarkt. Het CPB maakte die aanname bijvoorbeeld toen ze er voor pleitte op de werkloosheidsuitkering van oudere werklozen te korten. Wij boos. Het is duidelijk dat je ook andere aannames in je analyse kunt maken. Met de neoklassieke economie kun je namelijk heel veel kanten op. In het geval van de arbeidsmarkt, als je niet wilt aannemen dat werken een disutility is, kun je ook aannemen dat het arbeidsaanbod niet van het loon afhangt. Loonprikkels werken dan niet of anders, maar dat moet Robert Went ook maar eens aan het CPB gaan uitleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten