01 september 2015

Ewald Engelen: “gadverdamme” II

Ewald Engelen verkondigt om zijn (politieke) gelijk te halen op hoge toon halve waarheden. Neem maar weer eens Griekenland. Hij blijkt opeens erg voor hulp aan / solidariteit met Griekenland te zijn. Op een manifestatie afgelopen voorjaar zei hij dat er heel veel leugens over Griekenland worden verteld. Zo zou het land zijn begroting niet op orde krijgen, terwijl Griekenland juist erg zijn best heeft gedaan. Zo is de Griekse overheid er in geslaagd in vijf jaar tijd een tweecijferig begrotingstekort om te buigen in een primair overschot (dat zijn inkomsten minus uitgaven, waarbij de rente op de schuld buiten beschouwing wordt gelaten), maar hij vertelt er niet bij dat elk land een primair overschot op de overheidsbegroting zou moeten hebben. Iedere economiestudent weet dat een land met een primair tekort op den duur failliet gaat. Een primair tekort betekent namelijk eenvoudigweg dat een deel van de rente op de overheidsschuld met nieuwe schuld wordt gefinancierd. Ga dat thuis maar eens proberen: de rente op je hypotheek betalen met een nieuwe lening. Je zult zien dat je huis heel gauw ‘onder water’ komt te staan. Dit is dus wat Griekenland al jaren aan het doen was. Gaat het nu dan opeens zo goed met de begroting in Griekenland?  Kijk eens naar figuur 6 hier. De rode lijn (overheidsuitgaven) zou dus onder de blauwe lijn (overheidsinkomsten, voornamelijk belastingen) moeten liggen. Dat is in de beschouwde periode (2006-2015) vrijwel nergens het geval. Als je er een loep bij haalt, zie je dat het in 2015 misschien gaat lukken: een minuscuul klein primair overschot. Maar dit is nog niet alles. Moeten we dit verhaal, gadverdamme, nog vervolgen ook.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten