01 juli 2015

Bart van Urk: huisarts Tromp was gevaarlijker (volgens het OM)

Als je een flinke aanslag op je rechtsgevoel wil ervaren, moet je zeker het onderzoekrapport van de commissie Hoekstra lezen (over Bart van Urk) en dat eens leggen naast het rapport van de commissie Bleichrodt (over huisarts Nico Tromp). Lees bij de commissie Hoekstra over het handelen van het Openbaar Ministerie (OM) bladzijde 210-212 van het rapport. Streep deze passages aan: “De lastgeving is zonder naamsvermelding ondertekend door ‘de advocaat-generaal’. Dat heeft de communicatie tussen politie en het Openbaar Ministerie bemoeilijkt. Het Openbaar Ministerie was niet goed bereikbaar.” (blz. 210); “Op 10 oktober 2012 vroeg de wijkagent bij het parket van het ressort Den Haag om internationale signalering [namelijk om na te gaan op welk schip Van U. zich bevond; hij had aangemonsterd op een vrachtschip]. Met dat verzoek is binnen het ressortsparket niets gedaan.” (blz. 211); “Hij [Van U.] maakte zowel op 30 januari 2014, negen dagen voor de dood van mevrouw Borst, als op 11 februari 2014 duidelijk dat hij (…) ‘anderen iets zou aandoen’ (…). Bij deze gelegenheden ontbrak van belang zijnde informatie(…). Het uittreksel justitiële informatie bevatte geen vermelding van zijn veroordeling door het gerechtshof en het bevel tot gevangenneming. Ook de politiemutaties over eerdere contacten en informatie over zijn psychische problemen ontbraken.” (blz. 212) Enzovoort, enzovoort. Verzoeken van politieagenten om informatie over Van Urk werden niet beantwoord. Dossiers over Van Urk waren voortdurend onvolledig. Het OM liet hem zijn gang gaan. Dat gold niet voor huisarts Tromp die door het OM de duimschroeven werd aangedraaid omdat hij een te hoge dosis morfine aan een terminale patiënt had toegediend. De geïntimideerde huisarts werd door het OM tot zelfmoord gedreven; Van Urk werd door het OM tot een dubbele moord gedreven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten