12 juni 2015

Laura van Geest: “werkloze ouderen solliciteren te weinig”

En zo had ik dan zelfs het genoegen samen met Laura van Geest, de directeur van het CPB, in een uitzending van Nieuwsuur (vanaf minuut 31) te zitten. Om de benoeming van Laura van Geest is veel te doen geweest. Ikzelf vreesde dat ze economische modellen te serieus zou nemen; het CPB vertrouwt daar immers heel veel op en gebruikt ze zelfs bij het ‘doorrekenen’ van verkiezingsprogramma’s. Alsof het mogelijk zou zijn na te gaan hoe de economie zich zal ontwikkelen als de programma’s van politieke partijen uitgevoerd zouden worden. Uiteraard niet. Het item van Nieuwsuur ging over langdurige werkloosheid; het CPB heeft in een rapport vastgesteld dat de werkloosheid onder ouderen steeds meer een langdurig karakter krijgt. Of, in gewoon Nederlands, als je als oudere (45+) werkloos wordt, weet je vrijwel zeker dat je heel lang werkloos zult blijven, misschien zelfs nooit meer een baan zult kunnen vinden. Als ouderen werkloos blijven, gaat hun financiële positie snel achteruit. Aangezien het aantal langdurig werkloze ouderen flink toeneemt, komen er dus steeds meer ouderen financieel in de knel. Hun toekomst zal in financiële zin niet zo rooskleurig zijn als ze zelf verwacht hadden. Daarom solliciteren veel oudere werklozen regelmatig, maar de kans op alleen maar een reactie is al erg klein. Werkgevers willen geen ouderen in dienst nemen. Wat kunnen we er aan doen? Het ei van Columbus is nog niet gevonden, al is een verlaging van de AOW-leeftijd een zeer voor de hand liggende maatregel. Maar welke oplossing heeft Laura van Geest? Kijk in de uitzending vanaf ongeveer 40 minuten: ouderen, zo zegt zij min of meer, moeten meer solliciteren en daarom moet de werkloosheidsuitkering omlaag. Inderdaad, ze neemt economische theorie te serieus.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten