29 juni 2015

Alexis Tsipras: “wij Grieken hebben het recht over uw hulp te beslissen”

In de Financial Times stond vanochtend een brief die de Griekse premier naar al zijn collega’s in de eurozone heeft gestuurd. De volgende passage is interessant (mijn vertaling): “Ik wil graag benadrukken dat het houden van een referendum een soeverein democratisch recht van het Griekse volk is, en ook noodzakelijk is om van het Griekse volk de goedkeuring te krijgen voor het financiële programma dat uiteindelijk met de instituties zal worden gesloten.” Laten we eerst vaststellen dat Griekenland al diverse leningen plus een grote schuldverlichting heeft gekregen. Bovendien zijn tot nu toe de Griekse banken door de Europese Centrale Bank (ECB) in leven gehouden terwijl de Grieken met een bank run hun eigen banksysteem aan het ondermijnen zijn. Die steun van de ECB en de eerdere steun van de EU komt vroeg of laat voor rekening van de Europese belastingbetalers. Of die belastingbetalers het daarmee eens waren of zijn, weten we niet: daar is geen enkel referendum over gehouden. De rechtsgeldigheid van zulke referenda zou direct op EU niveau betwist worden. De Grieken zelf, althans hun bewindslieden, denken echter dat zij wel het recht hebben om te beslissen over de vorm waarin ze hulp van hun Europese sponsors krijgen. Het doet me denken aan een persoonlijke ervaring van meer dan 30 jaar geleden met een bedelaar in een van de zuidelijke Europese landen. Ik gaf hem wat geld, waarop hij zei dat het niet genoeg was en dat hij betaling in een andere munt wilde. Uiteraard kun je van mening verschillen over de beste manier om de Grieken uit de economische en politieke malaise te halen. Het is echter evident dat het niet de Grieken zijn die een ‘soeverein recht’ hebben daarover te beslissen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten