11 april 2015

Nico Tromp (huisarts): plat gewalst door IGZ en OM, III

Wij vonden de onaangekondigde doorzoeking van huis en praktijk van huisarts Nico Tromp te Tuitjenhorn buitenproportioneel. De evaluatiecommissie meldt op blz. 23 van het Rapport dat een argument voor de doorzoeking was dat er een ‘herhalingsgevaar’ bestond. De huisarts zou mogelijk een overdosis morfine bij een andere terminale patiënt toedienen. Dit zou, zonder twijfel, niet gebeuren als Tromp eenmaal in de juridische mallemolen was terecht gekomen. Maar, zou hetzelfde effect ook niet bereikt zijn als het AMC eenvoudigweg contact met Tromp had opgenomen? Het AMC zelf vond achteraf dat contact opnemen beter was geweest. Volgens de IGZ en het OM, zo lezen we in het Rapport op blz 14, was collegiaal overleg met Tromp echter ongewenst geweest omdat er “acuut en ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid bestond.” Achteraf weten we natuurlijk alles, maar als een waarnemend huisarts het volgende meldt over Nico Tromp: “De huisarts kwam over als spontaan, impulsief, gedreven en betrokken bij zijn patiënten”, moeten we dan concluderen dat deze huisarts een gevaar voor zijn patiënten vormde? Het verslag van de coassistente (opgenomen op blz 6-7 van het Rapport) leek er wel op te duiden dat de huisarts nogal onconventionele methoden toepaste bij terminale patiënten. Uit het evaluatierapport van de IGZ blijkt echter nergens dat de onderhavige zaak onderdeel was van een structureel probleem. De bovenstaande quote van een waarnemend huisarts is zelfs uit ditzelfde IGZ-rapport afkomstig. De IGZ geeft er verder geen commentaar op. In plaats daarvan wordt op blz. 9-11 de inmiddels overleden huisarts Tromp in het IGZ-rapport met 10 welgemikte mokerslagen nogmaals gevloerd. Zonder enige indicatie of hier sprake was van een (ongetwijfeld ernstig) incident, of van een trend van medische wanpraktijken. Zonder enige indicatie, met andere woorden, wat voor een huisarts Nico Tromp bij leven was geweest.(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten