23 april 2015

Mr. C.J.G. Bleichrodt: te weinig compassie met huisarts Tromp II

We weten dat de evaluatiecommissie Bleichrodt weinig kritisch was over het OM en de IGZ in de zaak van huisarts Tromp, maar we weten nog niet waarom. Of, was ze eigenlijk toch wel kritisch? Als je het rapport van de commissie goed leest, dan zie je heel veel kritiek op de IGZ en het OM. Het bevel van de IGZ aan Tromp om zijn praktijk voorlopig te staken was onnodig en bovendien niet afgestemd met het OM. De IGZ zou onderzoek doen naar de praktijkvoering van de huisartsenpost in Tuitjenhorn, maar heeft dat kennelijk niet gedaan (zegt Bleichrodt impliciet). Toch nam het maatregelen die gebaseerd waren op structureel falen van de huisarts (dat op dat moment niet was aangetoond en ook daarna niet aangetoond is). Maar al die expliciete (maar vooral veel impliciete) kritiek op de IGZ en het OM wordt helemaal overschaduwd door de complimenterende opmerkingen voor deze organisaties. Zo schrijft de commissie dat, nadat de IGZ het strafdossier van het OM had ontvangen, de IGZ “terecht” concludeerde dat nadere actie geboden was, want: “Het strafdossier bevatte verontrustende signalen die wezen op ernstige tekortkomingen in de zorgverlening.” (blz. 44) De IGZ kwam tot de conclusie dat de huisarts enige tijd zijn praktijk niet zou mogen uitvoeren. De manier waarop dit zogenaamde bevel gecommuniceerd is door de IGZ, heeft niet de voorkeur van de commissie (blz. 46), maar: “de belangen van de arts (…) [hebben] in de afwegingen [voor het uitvaardigen en openbaar maken van het bevel] wel een duidelijke plaats gehad en de doorslag gegeven.” (blz. 48) Bleichrodt doet er alles aan, zou je kunnen zeggen, om de IGZ en daarom ook de minister vrij te pleiten van enige onzorgvuldigheid in hun handelen jegens Nico Tromp (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten