05 april 2015

Gerrit Zalm (ABN AMRO): hoe goed of slecht was hij? V


Michiel Scheltema, een goede bekende van Gerrit Zalm, moest begin 2010 een oordeel geven of Zalm bij de ABN AMRO gehandhaafd kon worden. Had Gerrit Zalm wel integer gehandeld toen hij het verwaarlozen van de zorgplicht voor klanten door DSB niet ongedaan had gemaakt? De integriteit van Zalm stond ter discussie, maar uit de brief van Scheltema aan de Minister van Financiën, gedateerd 26 februari 2010, over het functioneren van Zalm bij de DSB-bank bleek dat Scheltema vrijwel niets over de integriteit van Zalm te melden had. Zoals we eerder zagen vond de Autoriteit Financiële Zaken (AFM) dat Zalm moest worden ontslagen bij de ABN AMRO. Scheltema bestrijdt die aanbeveling, onder meer, omdat het AFM onvoldoende in het oordeel mee had laten wegen wat Zalm na (en ook voor) zijn tijd bij de DSB-bank had gepresteerd. Volgens Scheltema had hij in die andere functies duidelijk blijk gegeven van deskundigheid. Het was curieus dat Scheltema voor het opereren van Zalm bij DSB meewoog hoe Zalm in andere functies opereerde. Die andere functies waren min of meer ‘normale’ functies, maar de integriteit van mensen blijkt niet uit hun gedrag in normale situaties, maar uit wat ze doen in abnormale en moeilijke situaties waarin moed nodig is om iets tot stand te brengen. Het was dus niet relevant dat Zalm zo’n goede minister van financiën was geweest (wat dus ook al niet waar was), maar wel dat het Zalm aan de moed had ontbroken om fundamentele veranderingen bij de DSB-bank tot stand te brengen. Zalm bleef de slippendrager van Scheringa. Scheltema woog dit morele aspect van het handelen van Zalm tijdens zijn DSB-periode niet mee bij zijn oordeel over Gerrit Zalm. Zalm was gered door zijn ‘beul’ Scheltema en hij kon bij ABN AMRO blijven. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten