01 april 2015

Gerrit Zalm (ABN AMRO): hoe goed of slecht was hij? I

Gerrit Zalm was minister van financiën van 1994-2002 en van 2003 tot 2007. Om die eerste periode werd hij wijd en zijd bejubeld: hij was de eerste minister van financiën die een overschot op zijn begroting wist te krijgen. Dat overschot was er maar voor korte duur en was er ook tegen wil en dank. Eind jaren 90 werd het ministerie overspoeld met extra belastingopbrengsten en Zalm reageerde daarop door forse belastingverlagingen door te voeren. Bovendien voerde hij de uitgaven fors op. Dat was allemaal in strijd met de begrotingsnormen die hij zelf in de jaren 90 had ingevoerd. In 2003, toen het economisch minder ging dan eind jaren 90, moest hij zijn eigen rotzooi weer opruimen. De Raad van State schreef in 2003 over het beleid van Gerrit Zalm: “Het is van belang na te gaan hoe het komt dat Nederland onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de hoogconjunctuur om structurele verbeteringen in de overheidsfinanciën aan te brengen, ondanks eerdere waarschuwingen. Het contrast tussen de huidige situatie en eind jaren negentig beschrijft de Miljoenennota in termen van de ‘prijs van het succes’. Deze typering suggereert onvermijdelijkheid waarmee wordt vergoeilijkt wat veeleer kritisch zelfonderzoek behoeft.” Wat de Raad van State hier vraagt aan Zalm of hij niet eens bij zichzelf te rade moet gaan of hij wel zo’n goed financieel beleid had gevoerd. Gerrit Zalm is echter niet zo goed in zelfonderzoek. Wie zijn memoires heeft gelezen weet dat hij vooral zeer tevreden met zichzelf is. Hij beschrijft zich als innemend, een goed en eerlijk onderhandelaar, een charismatisch politicus, een slim econoom, een charmante en humoristische persoonlijkheid. Gerrit Zalm vond de opmerkingen van de Raad van State “wijsheid achteraf.” Het ‘kritisch zelfonderzoek’ is er dan ook nooit gekomen. Laten wij dan maar ons kritisch onderzoek naar Gerrit Zalm nog eens weergeven (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten