09 maart 2015

Thierry Baudet (en vele anderen): wij willen een Peuro! (deel I)

Thierry Baudet c.s. heeft zich gespecialiseerd zo lijkt het, in het aanvragen van onderzoeken en/of referenda over Europese zaken. Eerder wilde hij een referendum over het overdragen van bevoegdheden van het nationale parlement naar Europa. Wij zeiden toen dat het niet zo duidelijk was waar dat referendum over ging. Goed, het ging ook niet door. Nu wil hij niet een referendum, maar een parlementaire enquĂȘte over de invoering van de euro. Er moet onderzocht worden of de verantwoordelijke politici wisten welke risico's ze namen toen ze de invoering van de euro goed keurden.  Wij citeren even letterlijk: “Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?” Klein foutje in deze quote: het stabiliteitspact was er in feite al bij de invoering van de euro, maar heette alleen nog niet zo. De fameuze Europese begrotingsnormen uit het stabiliteitspact (tekort maximaal 3%, schuld 60%) waren al in het verdrag van Maastricht van 1991 opgenomen. Die begrotingsnormen leden aan hetzelfde probleem als waar de euro aan leed en lijdt, namelijk dat er geen centraal Europees instituut aan werd toegevoegd om er voor te zorgen dat de lidstaten van de EU met elkaar in de pas liepen. De toenmalige minister-president Ruud Lubbers zei een aantal jaren geleden dat hij zich van die omissie bewust was, maar het was niet zijn schuld. In hem kenmerkende beeldspraak zei hij dat hij er voor gezorgd had dat de muren er stonden, maar dat anderen er geen dak op wilden zetten. Hetzelfde euvel kenmerkte de Europese Grondwet waar wij 10 jaar geleden massaal nee tegen zeiden. Vlees noch vis, dat is/was de euro, de grondwet, het stabiliteitspact, de bankenunie, etc. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten