28 maart 2015

Robert Went: “Europeanisering en democratie: dan geen sterke natiestaat” II

C. Heeres reageerde op mijn bespreking van deel 4 van de serie ‘De economie van overmorgen’ van Robert Went en Hella Hueck, over globalisering. Waarom is globalisering belangrijk? Onder andere, omdat overheidsbeleid niet meer los gezien kan worden van de effecten van dat beleid in andere landen. Als land A uitkeringen verlaagt, maar land B niet en mensen zijn mobiel tussen land A en B dan ziet land B een tsunami met uitkeringsgerechtigden op zich afkomen. Als land A ook nog eens strenger wordt voor asielzoekers, gaan de asielzoekers naar land B toe. Ander voorbeeld uit de praktijk: in de EU kunnen de lidstaten vrijwel geheel autonoom de belastingen voor bedrijven bepalen. Het gevolg is dat de EU-lidstaten elkaar de tent uitvechten met afbraaktarieven die vooral hebben geleid tot derving van belastinginkomsten uit bedrijven. Om dit soort negatieve ‘externe’ effecten van overheidsbeleid zo veel mogelijk te voorkomen is het welvaart verhogend als landen hun beleid op elkaar afstemmen. Hetzelfde geldt voor de positieve externe effecten die er natuurlijk ook zijn. Als land B, bijvoorbeeld, een spoorlijn aanlegt die precies aansluit op een goederenlijntje in land A, dan wordt dat lijntje opeens een stuk waardevoller voor land A. Als land A en land B het ook nog eens met elkaar zijn wat de gewenste omvang van de overheid, de vormgeving van de welvaartsstaat, enz., betreft, dan is het zelfs het allerbeste om maar gewoon te fuseren en één centrale overheid te vormen die dan alle effecten van beleid tegen elkaar kan afwegen. Je hoeft niet eens een beetje econoom te zijn om te begrijpen dat zo’n fusie voor land A en B dan een betere oplossing is. Maar de vraag is uiteraard of land A en B het voldoende met elkaar eens zijn (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten