20 maart 2015

Peter Nijkamp: maakt zelfs integriteitscommissies discutabel

Als je deel uitmaakt van het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (Lowi) ben je beslist geen minkukel. Je moet lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en dat word je niet zo maar. Dan moet je een behoorlijke reputatie in je vakgebied hebben opgebouwd. Als het Lowi dus Peter Nijkamp en Karima Kourtit vrij pleiten van plagiaat, terwijl in een van hun artikelen grote delen letterlijk zijn overgeschreven, dan zal er wel grondig over nagedacht zijn door de wijze leden van het Lowi. Wij hebben echter geconstateerd dat het Lowi verzuimd heeft het desbetreffende artikel grondig te analyseren en daardoor het ware karakter van het artikel gemist heeft. Zijn de hooggeleerde dame en heren dan te lui om een artikel, waar ze over moeten oordelen, te lezen? De econoom in het gezelschap is een man met een degelijke reputatie en hij is in staat de geschriften van Peter Nijkamp te lezen en te beoordelen. Hij is immers een groot kenner van de theoretische en empirische micro-economie; dus aan zijn wijsheid kan het niet liggen. Waar dan wel aan? Misschien dan toch weer aan de ons-kent-ons maffia die de academische economenwereld in Nederland is. Onze Lowi-econoom kent Nijkamp ongetwijfeld goed. Ze hebben zich beiden met migratie bezig gehouden en de Lowi-econoom heeft in diverse promotiecommissies met Nijkamp als promotor gezeten. Er zijn dus diensten aan elkaar geleverd (ongetwijfeld ook door Nijkamp aan de Lowi-econoom, al weet ik niet wat) en dan ben je wat aardiger voor elkaar als er om een kritisch oordeel wordt gevraagd. De Lowi-econoom zou er daarom verstandiger aan gedaan hebben zich niet met dit advies te bemoeien. Nu blijkt Nijkamp zelfs in staat te zijn een integriteitscommissie indirect discutabel te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten