04 maart 2015

Jan Bergstra, Ralph Wijers & C. Heeres: rendementsdenken is goed

Deze morgen stond er in mijn krant een ingezonden brief van de eerste twee heren, afkomstig kennelijk van de Universiteit van Amsterdam. Tegen het verwijt dat er kil rendements-denken zou heersen aan de universiteiten, schrijven zij: “Moet niet eenieder die van [belasting]geld (…) mag leven zich gehouden voelen dat een beetje doelmatig uit te geven? Is het geen morele verplichting van elke universiteit, en student, om te streven naar afstuderen in eindige tijd?” Retorische vragen uiteraard, want het antwoord op beide vragen kan geen nee zijn. Uiteraard moet het belastinggeld bestemd voor het onderwijs zo doelmatig en effectief mogelijk worden uitgegeven. Met andere woorden, zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Als je echter gelijk met de kosten ook de kwaliteit laat dalen, ben je bezig, niet met kil, maar met dom rendementsdenken. Laat me een voorbeeld geven uit de zogenaamde prestatieafspraken. Volgens die afspraken zouden universiteiten meer studenten in hun ‘excellentieprogramma’s’ moeten laten instromen. Hogere kwaliteit tegen ongeveer dezelfde kosten (want de programma’s waren er al). Maar als er nu eens niet meer ‘excellente’ studenten waren? Dan zouden de universiteiten alleen aan hun afspraak kunnen voldoen door het begrip excellentie wat minder streng te definiĆ«ren. Ander voorbeeld: het percentage studenten dat zakt voor tentamens moest omlaag. Maar als de studenten gewoon niet beter kunnen? Dan zou het tentamen lichter gemaakt moeten worden om aan de afspraak te kunnen voldoen. Kortom, de afspraken die de minister met de instellingen heeft gemaakt, zullen misschien wel tot lagere kosten leiden, maar ook tot kwaliteitsdaling. De prestatieafspraken van de minister met de instellingen getuigen, met andere woorden, niet van een doordachte visie op kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs. De belastingbetaler heeft daar wel recht op. Dit is dan tevens mijn antwoord op de vraag van C. Heeres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten