02 februari 2015

Felicia Anna (en vriend): “de prostitutie voor de prostituees”

Felicia Anna (prostituee) en haar vriend Mark van der Beer hebben in totaal nu al drie keer in negatieve zin op mijn pleidooi voor ‘nationalisering van de prostitutie’ gereageerd. Laat ik het nog één keer proberen uit te leggen. Van der Beer meent dat seksexploitanten prostituees niet zullen uitbuiten, omdat ze dan hun vergunning kwijtraken. Hier steek ik mijn hand in eigen boezem, want ik had niet duidelijk gemaakt dat ik financiële uitbuiting bedoelde. Seksexploitanten vragen, volkomen legaal, 200 tot 300 euro per dag voor de huur van een raam. Om alleen al de huur te kunnen voldoen moet een prostituee dus 4 tot 6 klanten per dag ontvangen. Dan zijn de andere kosten, zoals verlichting en verwarming, nog niet eens gedekt. Daar moeten ook nog eens een of twee klanten overheen. Ik noem dit uitbuiting door de exploitanten, maar dit is wat de ‘markt’ vraagt, zullen de verdedigers van het huidige systeem zeggen. Felicia Anna c.s. voegt daar wellicht aan toe dat de huurprijzen zo hoog liggen omdat de gemeenten het aanbod beperken. Dat brengt de exploitanten in een dominante positie. Ook waar, maar de gemeenten hebben voor de beperking van het aantal ramen meestal goede redenen, zie bijvoorbeeld het Zandpad in Utrecht. Het aanbod zou kunnen toenemen als de overheid, in de vorm van gemeenten, zelf en exclusief de sekshuizen exploiteren. Daarmee maken de gemeenten tijd vrij om zich geheel en al op het bestrijden van pooiers te richten, die zich nu achter de exploitanten kunnen verbergen. Bovendien kunnen dan alle andere vormen van prostitutie die buiten de gemeenten om worden aangeboden (zoals thuisprostitutie) verboden worden. Bij mijn voorstel zouden de prostituees echt als kleine zelfstandigen aan de slag kunnen. Kortom, de prostitutie voor de prostituees.

1 opmerking:

 1. Nog een staaltje waarin u aantoont slecht op de hoogte te zijn.

  De raamhuur is niet 300 euro per dag, dat is lulkoek. De raamhuur verschilt per dagdeel. Overdag is de raamhuur rond de 90 euro. Aangezien een raamprostituee niet twee dagdelen achter elkaar mag werken, heeft deze raamprostituee die dus overdag werkt dus voldoende aan maximaal 2 klanten voordat ze haar kosten eruit heeft.
  's Avonds ligt de raamhuur op 150 euro, waarmee een raamprostituee dus maximaal 3 klanten nodig heeft om de kosten eruit te halen.

  Ik zeg specifiek maximaal, want er vanuit gaan dat klanten alleen maar 50 euro zouden betalen is onzin. Immers zijn er vele klanten die meer betalen dan de standaard prijs van 50 euro voor 15 minuten, omdat ze A) langer willen blijven dan 15 minuten of B) meer diensten willen dan de diensten die een prostituee voor de standaard prijs van 50 euro levert.

  Het is dus compleet afhankelijk van welke klanten je krijgt om te kunnen zeggen wanneer je de kosten eruit hebt. Op sommige dagen zullen dames aan 1 klant al genoeg hebben om de kosten te dekken en daar bovenop nog eens winst te maken ook. Op andere dagen zullen prostituees maximaal 3 klanten nodig hebben om de kosten gedekt te hebben.

  Het is dus onzin om te beweren dat prostituees 4 tot 6 klanten nodig zouden hebben om de huur eruit te halen. Maar dat ligt waarschijnlijk aan het feit dat u geen tot zéér weinig kennis van prostitutie heeft.

  Dan begint u vervolgens ook nog eens over verwarmingskosten en verlichting. Deze betalen de dames niet zelf, dat betaalt de exploitant. Voor de 150 euro die bijv. wordt betaald om in de avond te kunnen werken, worden dus alle kosten gedekt, inclussief die van gas, water en licht.

  U heeft inderdaad gelijk als het gaat om het vraag aanbod verhaal. Immers was het door de sluiting van ramen dat het aanbod van ramen verminderde, maar de vraag niet. Toch is in de afgelopen 5 jaar de prijs van de raamhuur nauwelijks gestegen. Een stijging van 10 euro over 5 jaar is dan ook nauwelijks noemenswaardig, zeker in vergelijking met het feit dat de prijzen voor huur- en koopwoningen de afgelopen jaren in Amsterdam alleen maar zijn gestegen, en behoorlijk ook!

  Vervolgens begint u over pooiers die zich zouden verschuilen achter exploitanten. Nog een voorbeeldje van absolute onbenul op het gebied van prostitutie. Immers, zoals reeds aangegeven hebben de raamexploitanten er bepaald geen baat bij dat er pooiers zijn, hierdoor kunnen zij immers hun vergunning kwijt raken. Men zou dus beter kunnen stellen dat pooiers zich juiste verbergen VANWEGE de exploitanten, niet niet achter de exploitanten.

  U gaat er immers vanuit dat exploitanten baat hebben bij pooiers, maar dat is onzin. Bovendien zou ik niet inzien waarom de gemeente wel pooiers zouden kunnen weren, als het raamexploitanten die al decenia ervaring hebben ook al niet lukt.

  Kortom, uw verhaal rammelt aan alle kanten, en dat is ook niet zo vreemd. U basseert uw verhaal immers op datgene wat u uit de media verneemt, en niet op de realiteit, waar nogal een verschil tussen zit.

  Ik blijf dus bij mijn advies aan u: schoenmaker houdt u bij uw leest!

  BeantwoordenVerwijderen