08 februari 2015

Edith Schippers (zorgminister): wisseltruc?

In Nederland is er voor gekozen om de zorgverzekeraars verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Zorgverzekeraars moeten dan in staat zijn om alleen zorgaanbieders te selecteren die aan de kwaliteitseisen voldoen. We laten die beoordeling aan verzekeraars over omdat het voor individuen (ziek of niet ziek) moeilijk is de kwaliteit van een dokter en/of ziekenhuis te beoordelen. Patiënten als Adri Duivesteijn gaan dan niet eerst naar kwakzalvers die geen genezing opleveren, maar zullen dan direct bij de goede specialist uit komen. Dat betekent dan ook dat de Duivesteijns beperkt moeten worden in hun keuze van artsen en/of ziekenhuizen, maar de wetgeving die dat regelde is, zoals bekend, door de Eerste Kamer tegen gehouden. Volgens de wet, voorgesteld door zorgminister Edith Schippers, zouden patiënten die volledig vrije artsenkeuze wilden, meer moeten gaan betalen voor behandeling bij een zorgaanbieder zonder contract met de zorgverzekeraar. Dat wilde de Eerste Kamer dus niet, afgelopen december. Maar minister Schippers zat niet bij de pakken neer en kwam deze week al met een nieuw plan. Haar voorstel is nu dat mensen die een verzekeringspakket kiezen waarbij de artsenkeuze beperkt is, een lager eigen risico krijgen dan mensen die volledige vrijheid in de keuze van de aanbieder willen. Dat eigen risico mag zelfs nul zijn. Een patiënt die dus geen vrije artsenkeuze heeft, zal dan voor eenzelfde behandeling minder betalen (namelijk het lagere eigen risico) dan een patiënt die wel vrije artsenkeuze in het pakket had. Zo bezien lijkt het een ordinaire wisseltruc: in het oude voorstel betaalde je meer als je wel vrije artsenkeuze had, maar in het nieuwe systeem betaal je minder als je geen vrije artsenkeuze hebt gekozen. Is dat een wisseltruc? Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten