21 december 2014

Sylvester Eijffinger: “Ben ik gelukkiger dan Harrie Verbon?”

Wij herinneren ons dat Sylvester Eijffinger (SE) mopperde op zijn webpage dat de ‘interpersonele nutsvergelijking’ uit de economische wetenschap is verdwenen. Interpersonele nutsvergelijking, dat is zoiets als nagaan of de ene persoon, SE bijvoorbeeld, gelukkiger is dan een ander persoon, zeg HV. Zo’n vergelijking is altijd een probleem geweest voor economen. De economische theorie gaat er nog wel vanuit dat mensen in staat zijn hun eigen geluk te bepalen, maar of ze dan ook nog gelukkiger zijn dan anderen is problematisch. SE wil kennelijk heel graag weten of hij gelukkiger is dan een andere econoom als, zeg HV. Maar, probleempje! Er zijn economen die geprobeerd hebben (en dat nog steeds proberen) geluk te meten, maar tot een eenduidige geluksmeter heeft dat niet geleid. Terwijl we, als we op onze thermometer aflezen dat de temperatuur onder nul is, weten dat het vriest, geldt dat voor de geluksmeter niet. Als het geluk van SE onder nul is en het geluk van HV is boven nul, dan kan SE toch nog gelukkiger zijn dan HV. We weten het gewoon niet. Economen zeggen: geluk is ‘ordinaal’, dat wil zeggen de individuele geluksmeter geeft voor iemand aan of hij in de ene situatie gelukkiger is dan in de andere situatie, maar niet hoeveel maal gelukkiger. Dat is wel vervelend, want stel dat we onze Piketty-rijken stevig gaan belasten en de opbrengst aan de Piketty-armen geven. We kunnen dan niet weten of het totale geluk toeneemt. Herverdeling is zo bezien een sprong in het duister. SE meent dat economen dan maar niets meer zeggen over herverdeling, maar dan kent hij de economen niet. Natuurlijk laten economen het er niet bij zitten. Maar daar kunt u hopelijk op mijn economieblog meer over lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten