27 oktober 2014

Willem Vermeend (PvdA): oratie –4.0

Willem Vermeend doet zo heel veel dat we wel eens een activiteit van hem over het hoofd willen zien. Zo blijkt hij onlangs hoogleraar te zijn geworden aan de Open Universiteit. Hij nadert dan inmiddels wel de 70 en met zijn geschat vermogen van zo’n 8 miljoen (een schijntje natuurlijk vergeleken bij Bill Gates) zou hij het rustig aan kunnen doen. Maar nee, eerst moet hij er natuurlijk nog voor zorgen dat zijn vermogen niet weg belast gaat worden. Er is namelijk helemaal geen ongelijkheid in Nederland en er zijn in Nederland geen renteniers, alleen maar vermogende ondernemers. Hij is dus erg tegen het plan van Thomas Piketty om wereldwijd de vermogens zwaarder te belasten. Het verbaast ons niet, want hij is altijd al iemand geweest die de armen armer wilde maken. En dus om te laten zien dat hij zeker geen rentenier is, heeft hij er nog een hoogleraarsbaantje bij genomen. Wat gaat de nieuwe hoogleraar zijn studenten zoal leren? Hij is erg voor het internet, zoals we weten, maar ook weer niet zo erg dat hij zijn oratie voor iedereen beschikbaar op internet zet (en hij staat ook wel heel erg 1990 achter een spreekgestoelte, zie foto). Dus, moeten we zijn boodschap voor zijn studenten van tweedehandsbronnen halen. Het is daarom niet zo zeker of de hooggeleerde goed geciteerd wordt. Leest u even mee: “Vermeend is ervan overtuigd dat het komende decennium de wereldeconomie razendsnel en ingrijpend zal veranderen. ‘Nieuwe technologische ontwikkelingen en de onstuitbare opmars van het internet spelen hierin een grote rol,’ aldus Vermeend.” Hè? Laten we een genereuze schatting geven: deze boodschap is wel heel erg 2010. Er zat dus inderdaad een foutje in de titel van de oratie. Die had moeten luiden: “De revolutie van economie  –4.0.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten