09 oktober 2014

Lans Bovenberg: een valse profeet

Afgelopen maandag had ik een stukje over de AOW-leeftijd in De Volkskrant. Kern was dat een van de belangrijkste redenen om de AOW-leeftijd te verhogen, namelijk dat er een grote behoefte aan meer personeel zou komen, waaronder ook ouderen, tot nu toe niet waar blijkt te zijn. Integendeel, oudere werknemers worden in grote aantallen ontslagen en hebben moeite om weer aan het werk te komen. In dat stuk citeerde ik Lans Bovenberg die 5 jaar geleden, toen de discussie speelde, een groot voorstander was van verhoging van de AOW-leeftijd. Het citaat was vrij neutraal, maar het was cynisch bedoeld. Bovenberg had mij (ik was en ben tegen verhoging van de AOW-leeftijd) in die discussie een ‘valse profeet’ genoemd. Bovenberg is bekend om zijn gelovige inborst. Hij vindt dat mensen, geïnspireerd door geloof, hoop en liefde, met elkaar moeten samenwerken. Inderdaad, een mooie samenwerking was dat tussen de heren Bovenberg, Ester en Westerlaken om mij een dikke balk in het oog te duwen. Bovenberg was toen, onder het aanroepen van Matthëus 7:5, erg veel met balken in ogen bezig. Hij vond bijvoorbeeld dat we hebzuchtige bankiers niet de schuld van de crisis mochten geven (zie bijvoorbeeld hier), want we zijn immers net zo zelfzuchtig. Inderdaad, daar zat wat in. Hij verdiende op dat moment bij zijn universiteit een salaris dat ver boven de norm lag die voor zijn functie gold. Die zelfzuchtige balk in zijn eigen oog zij hem dan ook maar vergeven. Misschien gaan we hem zelfs ook nog wel eens vergeven dat hij zelf een valse profeet blijkt te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten