30 september 2014

Heleen Mees: heeft emotionele schade van 8 ton per jaar

We schreven eerder over econoom Heleen Mees die met een wereldberoemde Nederlandse econoom, Willem Buiter, een relatie had gehad. Ze wilde van Buiter schadevergoeding voor de valse informatie die hij over haar had gegeven waardoor ze beroofd werd van haar inkomsten. Nu heeft ze, naar het schijnt, bij een rechtbank in New York een claim van 20 miljoen dollar ingediend. Buiter heeft nog steeds een hoog betaalde baan in New York, dus die kan dat wel betalen. Haar claim is nogal in strijd met haar vroegere opvattingen over de economische onafhankelijkheid van vrouwen: Mees vond dat vrouwen er voor moesten zorgen dat ze hun man/partner/vriend in beginsel financieel niet nodig hadden, zodat ze altijd alleen verder zouden kunnen, voor het geval dat. Maar als m/p/v eerst jouw verdiencapaciteit vernietigt, dan wordt het een ander verhaal. In een huwelijk werkt het soms net zo. De man vernietigt de verdiencapaciteit van zijn vrouw door haar voor de kinderen te laten zorgen en zelf een mooie carrière te maken. Bij een scheiding heeft zij dan recht op een deel van zijn toekomstige inkomsten, want die inkomsten had zij ook zelf kunnen hebben. Bij Mees gaat het om de gederfde inkomsten plus de emotionele schade. Ik weet natuurlijk niet wat Mees per jaar had kunnen verdienen zonder Buiter’s vernielzucht. Laten we het (genereus) houden op een kleine twee ton per jaar, de komende 30 jaar. Dan leert een snelle berekening dat Heleen, naar haar eigen verwachting, de rest van haar leven ieder jaar een emotionele schade gaat ondervinden van omgerekend een kleine acht ton per jaar. Ik wist niet dat ze zo’n gevoelige vrouw was.    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten