22 juni 2014

Peter Nijkamp (VU): Succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn succesvol

Wij gaan verder met het bespreken van artikelen van Peter Nijkamp. Dit gaat dus over de inhoud van zijn werk. Dit was ook wat Nijkamp verlangde van de critici die hem van zelfplagiaat beschuldigden: het moest over de inhoud gaan. Het volgende is weer een artikel dat ook in het proefschrift van Kourtit was opgenomen, als hoofdstuk 6, maar dan in de oude versie van het proefschrift. In de nieuwe versie is een ander artikel over hetzelfde onderwerp opgenomen. Het ‘review’ staat weer op mijn economieblog. Voor degenen die niet veel zin hebben een ietwat saaie samenvatting en beoordeling van dit artikel te lezen het volgende. Het artikel is gebaseerd op een vragenlijst die afgenomen is van 24 jonge Marokkaanse ondernemers in de dienstverlening (ICT, consultancy, ed.). Van die 24 was er één ondernemer die verlies had geleden over het afgelopen jaar. Het artikel geeft eerst een samenvatting van de antwoorden die de ondernemers gaven op de gestelde vragen (of ze een ondernemingsplan hadden, wat ze in het verleden gedaan hadden, enz.). Tenslotte proberen de auteurs na te gaan welke individuele kenmerken leiden tot goede ondernemingsresultaten. Omdat er niet zo veel waarnemingen zijn (24) en omdat er maar één ondernemer met verlies is, valt daar niet zo veel over te zeggen. Toch komen de auteurs met de ‘algemene’ conclusie dat de jonge Marokkaanse ondernemers meer open zijn en meer zoeken naar nieuwe kansen buiten de traditionele markten. Waar deze conclusie vandaan zou kunnen komen, zou ik niet weten. Als ik auteur van dit artikel was geweest, zou mijn conclusie zijn geweest: succesvolle Marokkaanse ondernemers zijn succesvol. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten