24 mei 2014

Martin Bosma (PVV): ‘Ons’ wacht het lot der Afrikaanders, I

Martin Bosma  heeft, volgens de NRC, beweerd dat links van plan is de Europese bevolking van Nederland in dezelfde minderheidspositie te brengen als blanke Afrikaners na het einde van de apartheid in Zuid Afrika. Dat kan nog wel even duren, vijftig jaar of honderd jaar, maar dan is het zover. Hij schijnt dit opgeschreven te hebben in een boek dat niet gepubliceerd wordt. Misschien dat hij in dat niet te verschijnen boek deze stelling nader onderbouwt, maar het zal behoorlijk veel gedachtenkronkels vergen om een bewijs te kunnen geven. Eerste probleem: hoe kun je een meerderheid (‘autochtone Nederlanders’) in een minderheidspositie ‘brengen’? Op dit moment is ongeveer 80% van de bevolking autochtoon en er zijn 12% niet-Westerse allochtonen. De verwachting is dat die laatste groep over 50 jaar 18% van de bevolking uitmaakt, een aanzienlijke stijging, maar nog altijd zijn de niet-Westerse allochtonen dan in een minderheid. Toch zal Bosma de niet-Westerse allochtonen op het oog hebben als hij vreest dat de Nederlandse blanken in dezelfde positie komen als de Afrikaners in Zuid Afrika tegenover de overgrote meerderheid van zwarten. De Afrikaners maken ongeveer 5% uit van de Zuid Afrikaanse bevolking, de zwarten 80%. Voordat de blanke Nederlanders in die positie zijn, zijn we niet 100, maar zeker 200 jaar verder. Maar over 200 jaar weten we misschien niet eens meer wie een niet-Westerse allochtoon is of was. Het is nu vaak ook al niet meer uit te maken of Nederlanders een Indonesische afkomst hebben, of niet. Maar er is een tweede probleem: die Afrikaners zijn helemaal niet in zo’n beroerde positie in Zuid Afrika. Daarover later meer.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten