22 mei 2014

Arnold Heertje: kristalnacht voor de jeugdzorg (slot)

Ambtenaren worden in hun professioneel contact met burgers vaak geconfronteerd met fysiek of verbaal geweld. Die burgers gaan er soms toe over om naam en adres van de ambtenaren waar men niet tevreden over is, op internet te zetten. Dan kan iedereen erop af om hun eigen rekening te vereffenen. Het werk komt dan min of meer letterlijk naar huis. Soms gaan ambtelijke organisaties er toe over om dat via juridische weg te stoppen. Dat gebeurde in het geval van de jeugdbescherming van Amsterdam, waar Arnold Heertje, de namen van medewerkers van jeugdzorg had genoemd en vergelijkingen had gemaakt met gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. De rechter noemde deze actie van Heertje deze week een onrechtmatige daad. Hij had in de desbetreffende zaak maar één kant van de zaak belicht, namelijk die van de moeder en niet die van de vader. Als hij een meer genuanceerde beschrijving had gegeven, zou hij het waarschijnlijk niet over ontvoering door de jeugdzorg hebben gehad. Toch was Heertje in zijn nopjes met deze rechtelijke uitspraak, zoals uit de krant blijkt, want het was hem niet verboden in de toekomst hetzelfde te doen. Hij zei letterlijk:  “Ook mag ik namen van medewerkers noemen, als dat functioneel is. Het is Jeugdzorg niet gelukt mij de mond te snoeren.” Mag ik ook een onsmakelijke vergelijking maken in de geest van Heertje? Heertje wil een kristalnacht organiseren tegen medewerkers van de jeugdzorg, door hun namen op internet te zetten, zodat iedereen de ramen kan ingooien. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten