23 april 2014

Peter Nijkamp (VU): reputatie verdiend?

De ‘zaak’ Peter Nijkamp suddert nog wel even door. Ik meldde eerder dat collega’s uit de hele wereld het voor hem opgenomen hadden in een brief.  Zij schreven letterlijk (mijn vertaling): “Wij kennen Peter Nijkamp al jaren als een solide en vernieuwende wetenschapper en een van de wereldleiders op het gebied van de ruimtelijke economie.” Dit lijkt een cirkelredenering: Nijkamp is goed, dus hij kan niets fouts gedaan hebben. Maar hoe goed is Nijkamp nu eigenlijk? De commissie Zwemmer die nu bezig is het werk van Nijkamp door te ploegen zal daar waarschijnlijk geen antwoord op geven. Zij hebben vooral de taak te bekijken of Nijkamp zijn eigen werk overschrijft. Ik heb een aantal van de door de NRC en De Volkskrant gefileerde artikelen eerder gelezen, maar er niet erg indringend commentaar op gegeven. Dat ga ik nu toch doen, al zal het een project van de lange adem worden. Ik doe dat niet op dit blog, maar op mijn wat serieuzere economieblog. De artikelen die ik bekijk zijn meest samen met Akrima Kourtit geschreven en vormen ook, op een of andere manier hoofdstukken uit haar proefschrift. Dat is alleen maar zo omdat deze affaire is opgekomen in verband met dat proefschrift. Wat mij betreft heeft de kwaliteit van het werk van Nijkamp daar niets mee te maken. Mijn stelregel wat proefschriften betreft is dat een proefschrift zo goed is als de promotor van de promovendus. Als de promotor (oorspronkelijk Nijkamp) slecht is, dan is het proefschrift van Kourtit dat waarschijnlijk ook. Dat is dan niet de schuld van Kourtit, maar van Nijkamp. Van mij mag ze promoveren op een slecht proefschrift als Nijkamp dat goed genoeg vindt (dus eigenlijk vond). We beginnen met een artikel waarop hoofdstuk drie is gebaseerd. Commentaar is zeer welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten