08 februari 2014

Ronald Plasterk (PvdA): heeft ons uitgeleverd (aan ESM)

Ronald Plasterk, of zijn geheime dienst, of die van zijn collega Hennis, heeft afgeluisterde gegevens doorgegeven aan de Amerikanen. Hij weet zelf niet zo precies wie het gedaan heeft, maar het is gebeurd. Ik ga mij de politicus Plasterk eerder herinneren als degene die (met zijn partij uiteraard) Nederland aan het Europese noodfonds (ESM) heeft uitgeleverd. Het was het voorjaar van 2012; er regeerde een minderheidskabinet (CDA,VVD) met gedoogsteun van Geert Wilders (PVV). Die gedoogsteun gold niet het noodfonds: Wilders had en heeft het niet op de EU. Dus was er zonder de steun van de PvdA geen meerderheid voor dit fonds. Volgens Ronald Plasterk was het echter onverantwoord als politieke partijen in Nederland het ESM zouden blokkeren. Over de acties van dit noodfonds wordt in feite buiten het Nederlandse parlement om beslist door een bureaucratische organisatie. Plasterk dacht echter dat het Nederlandse parlement zou kunnen ingrijpen in het handelen van de ESM. In theorie wel, maar in de praktijk niet. Het ESM is inmiddels te groot geworden voor Nederlandse parlementariërs en de EU dreigt een economische unie te worden waar permanente geldoverdrachten van rijke naar arme lidstaten moet plaats vinden. Ik ben liever afgeluisterde telefoongesprekken kwijt dan mijn geld.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten