02 juli 2018

Ernst Hirsch Ballin (de ‘echte’ vice-voorzitter RvS): “Laat vluchtelingen werken”

Ernst Hirsch Ballin (EHB) had vice-voorzitter van de Raad van State kunnen worden, als hij met de PVV had willen samenwerken, maar dat wilde hij niet en Donner wel. Dus kreeg Donner de baan, die hij niet tot ieders tevredenheid heeft vervuld. Onlangs mocht Donner van mijn goede vriend Sylvester Eijffinger zijn licht laten schijnen over de EU. Het had beter donker kunnen blijven. En dan was het nu alsnog de beurt aan EHB.
Van de WRR mocht hij commentaar leveren op voordrachten van Lucassen en Scheffer over migratie. EHB beperkte zich in zijn commentaar tot vluchtelingen. Wij lezen: “Vluchtelingen mogen alleen worden (terug)gebracht naar een land waar hun geen vervolging te wachten staat. Afwijzing ‘aan de grens’ is dus slechts mogelijk als dat de grens betreft met een land dat in staat is op zijn beurt mensen naar een land te brengen dat ze moet en kan ontvangen.” In deze twee zinnen zijn al zoveel condities verborgen dat de conclusie haast niet anders kan zijn dan dat landen vluchtelingen wel moeten opnemen. We weten wat dat betekende voor Italië en Griekenland waar in de migratiecrisis van 2015 duizenden vluchtelingen tegelijk aankwamen. Het draagvlak voor het opnemen van vluchtelingen is er mede daardoor niet groter op geworden. Hoe zit dat in Nederland? Voor dat draagvlak is verstandig beleid nodig, aldus EHB: “Vooruitziend beleid zoals de door de WRR al langer bepleite snelle arbeidsparticipatie kan het draagvlak juist vergroten.” Dat wagen wij te betwijfelen. Als vluchtelingen snel een baan krijgen, zal dat veelal een laag betaalde baan zijn. Zij worden dus concurrent van de ‘autochtone’ laag betaalden, die hun baan kunnen verliezen of loonsverhoging wel kunnen vergeten. Draagvlak creëer je door het aantal op te nemen vluchtelingen zoveel mogelijk te beperken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten